Quyết định ban hành, khung chương trình và chương trình chi tiết các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ