Thứ 4, ngày 17/04/2024

Quy định biên soạn, thẩm định, lựa chọn, xuất bản, phát hành và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình tại Trường

03/01/2023 11:23:50 - Lượt xem: 315

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc ban hành Quy định biên soạn, thẩm định, lựa chọn, xuất bản, phát hành và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình tại Trường

Chi tiết

Biên soạn, thẩm định, lựa chọn, duyệt và sử dụng giáo trình tại Trường

03/01/2023 11:20:23 - Lượt xem: 223

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Biên soạn, thẩm định, lựa chọn, duyệt và sử dụng giáo trình tại Trường

Chi tiết

Quy định về bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

03/01/2023 11:15:52 - Lượt xem: 239

Bộ Y tế ban hành Thông tư Quy định về bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

Chi tiết

Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo dục đại học

03/01/2023 11:12:50 - Lượt xem: 209

Bộ giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư về Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo dục đại học

Chi tiết