Thứ 7, ngày 18/05/2024

Báo cáo số lượng sinh viên trúng tuyển nhập học hệ chính quy năm 2022

04/01/2023 10:43:18 - Lượt xem: 224

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên báo cáo số lượng sinh viên trúng tuyển nhập học hệ chính quy năm 2022

Chi tiết

Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2022

04/01/2023 10:26:38 - Lượt xem: 241

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2022 như sau:

Chi tiết

Báo cáo Công tác tuyển sinh và đào tạo năm học 2021-2022

04/01/2023 10:24:36 - Lượt xem: 252

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên báo cáo Công tác tuyển sinh và đào tạo năm học 2021-2022 như sau:

Chi tiết