Thứ 4, ngày 17/04/2024

Thông báo Hội nghị Khoa học cho Học viên Sau đại học năm 2018

13/07/2018 15:00:02 - Lượt xem: 1289

Hội nghị Khoa học cho Học viên Sau đại học năm 2018

Chi tiết

Lịch thi tốt nghiệp Sau đại học năm 2017

24/08/2017 07:09:24 - Lượt xem: 1624

Lịch thi tốt nghiệp Sau đại học năm 2017

Chi tiết

Kế hoạch đăng ký lịch học học kỳ II năm học 2016-2017 hệ tín chỉ

20/09/2016 14:44:14 - Lượt xem: 2159

Kế hoạch đăng ký lịch học học kỳ II năm học 2016-2017 hệ tín chỉ

Chi tiết

Thông báo Hội nghị khoa học dành cho học viên Sau đại học năm 2016

20/06/2016 07:04:31 - Lượt xem: 1733

Thông báo Hội nghị khoa học dành cho học viên Sau đại học năm 2016

Chi tiết

Kết quả Hội thảo “Hướng tới đào tạo & thực hành dựa trên Năng lực” do Chi Hội Giáo viên Điều dưỡng Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, tháng 12 năm 2011

03/01/2016 12:31:37 - Lượt xem: 1709

Ngày 1 & 2 tháng 12 năm 2011, chín giảng viên Khoa Điều dưỡng trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên đã tham gia hội thảo "Hướng tới đào tạo & thực hành dựa trên Năng lực" (Toward Teaching and Practicing Based on Nursing Competency Standards). Đây là mội hội nghị rất bổ ích cho không chỉ đối với Giáo viên điều dưỡng mà cho tất cả những ai quan tâm.

Chi tiết

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ Điều dưỡng tại Thái Lan của học viên Hoàng Minh Hương

03/01/2016 12:14:32 - Lượt xem: 1559

Ngày 11 tháng 05 năm 2011, tại trường Đại học Burapha - Thái Lan, hội đồng chấm luận văn thạc sĩ đã họp để chấm luận văn Thạc sĩ cho học viên: Hoàng Minh Hương – Giáo viên trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên.

Chi tiết