Thứ 4, ngày 17/04/2024

Hội nghị khoa học dành cho học viên sau đại học năm 2023

28/09/2023 16:49:46 - Lượt xem: 690

Phòng Đào tạo - Bộ phận Sau đại học thông báo Hướng dẫn dành cho tác giả gửi bài báo đăng tạp chí Khoa học công nghệ Y Dược và Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo theo Nature Citation Style

Chi tiết

Đơn xin xét tốt nghiệp

08/06/2016 17:25:08 - Lượt xem: 1352

Chi tiết

Đơn xin đi thực tế tốt nghiệp

08/06/2016 17:24:36 - Lượt xem: 1923

Chi tiết

Đơn xin hoãn xét tốt nghiệp

08/06/2016 17:24:06 - Lượt xem: 1243

Chi tiết

Đơn xin đăng kí học lại

08/06/2016 17:23:26 - Lượt xem: 1380

Chi tiết

Đơn xin cấp lại bảng điểm toàn khóa

08/06/2016 17:22:55 - Lượt xem: 1759

Chi tiết

Đơn xin xác nhận kết quả học tập

08/06/2016 17:22:21 - Lượt xem: 1185

Chi tiết

Đơn xin hoãn thi

08/06/2016 17:20:59 - Lượt xem: 2023

Chi tiết

Phiếu đăng kí bổ sung học phần

08/06/2016 17:20:30 - Lượt xem: 1942

Chi tiết