Thứ 4, ngày 17/04/2024

Quy định xây dựng và sử dụng mã học phần sau đại học

03/01/2023 14:17:04 - Lượt xem: 207

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Quy định xây dựng và sử dụng mã học phần sau đại học

Chi tiết

Quy định Mã hóa tên học phần các chương trình đào tạo

03/01/2023 14:15:24 - Lượt xem: 232

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Quy định Mã hóa tên học phần các chương trình đào tạo

Chi tiết