Thứ 7, ngày 18/05/2024

Quy định xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo đại học và sau đại học

03/01/2023 10:44:03 - Lượt xem: 410

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Quy định xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo đại học và sau đại học

Chi tiết

Quy định xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo bậc đại học

03/01/2023 10:39:57 - Lượt xem: 361

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Quy định xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo bậc đại học

Chi tiết