Thứ 5, ngày 08/06/2023

Quy định thực hiện và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ

03/01/2023 11:02:19 - Lượt xem: 92

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết đinh về việc ban hành Quy định thực hiện và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Chi tiết