Thứ 7, ngày 18/05/2024

Thông tin liên hệ

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ thông tin phía dưới

PHÒNG ĐÀO TẠO - ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Địa chỉ: Địa chỉ: Số 284, đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên, Tầng 04, tòa nhà 11 tầng

Điện thoại: (+84) 280 3863304

Điện thoại: (+84) 280 3852 671

Email: daotao.dhydtn@gmail.com

Website: http://daotao.tump.edu.vn

Facebook: