Thứ 4, ngày 17/04/2024

Quy định Chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với các hệ, các trình độ đào tạo tại Trường

03/01/2023 14:26:54 - Lượt xem: 322

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc ban hành Quy định Chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với các hệ, các trình độ đào tạo tại Trường.

Chi tiết

Ban hành "Chuẩn năng lực ngoại ngữ của sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên"

03/01/2023 14:24:41 - Lượt xem: 473

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành "Chuẩn năng lực ngoại ngữ của sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên"

Chi tiết

Chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ đối với các ngành đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy

03/01/2023 14:22:12 - Lượt xem: 248

Đại học Thái Nguyên hướng dẫn các đơn vị đào tạo thực hiện các nội dung liên quan đến chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ đối với các ngành đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy

Chi tiết