Thứ 7, ngày 18/05/2024

Quy định_Hướng dẫn chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học năm 2021

22/03/2023 16:50:32 - Lượt xem: 253

Quy định_HD chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học năm 2021

Chi tiết

Quy định quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng ban thư ký, CBCT, giám sát phòng thi và trật tư viên Ban coi thi

22/03/2023 16:47:36 - Lượt xem: 199

Quy định quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng ban thư ký, CBCT, giám sát phòng thi và trật tư viên Ban coi thi

Chi tiết

Hướng dẫn thực hiện tổ hợp, in sao và phân phối đề thi tuyển sinh sau đại học năm 2021

22/03/2023 16:43:42 - Lượt xem: 207

HD thực hiện tổ hợp, in sao và phân phối đề thi tuyển sinh sau đại học năm 2021

Chi tiết

Quy đinh_Hướng dẫn chấm phúc khảo bài thi TS SĐH năm 2022

22/03/2023 15:47:33 - Lượt xem: 234

Quy đinh_Hướng dẫn chấm phúc khảo bài thi TS SĐH năm 2022

Chi tiết

Hướng dẫn thực hiện tổ hợp, in sao và phân phối đề thi TS SĐH năm 2022

22/03/2023 15:38:41 - Lượt xem: 246

776_HD thực hiện tổ hợp, in sao và phân phối đề thi TS SĐH năm 2022

Chi tiết

Quy định quyền hạn, trách nhiệm của Ban làm phác và quy trình làm phách bài thi TS SĐH

22/03/2023 15:36:33 - Lượt xem: 223

798/ĐHYD-HĐTSSĐH_Quy định quyền hạn, trách nhiệm của Ban làm phác và quy trình làm phách bài thi TS SĐH

Chi tiết

Quy định, hướng dẫn chấm thi tuyển sinh sau đại học năm 2022

22/03/2023 15:32:51 - Lượt xem: 278

Số 799_ĐHYD-HĐTSSĐH Quy định, hướng dẫn chấm thi tuyển sinh sau đại học năm 2022

Chi tiết

Quy định Quyền hạn và trách nhiệm của trưởng ban, thư ký, CBCT, giám sát phòng thi và trật tự viên, công an Ban coi thi

22/03/2023 15:29:09 - Lượt xem: 200

Quyết định số 780/ĐHYD-HĐTSSĐH Quy định Quyền hạn và trách nhiệm của trưởng ban, thư ký, CBCT, giám sát phòng thi và trật tự viên, công an Ban coi thi

Chi tiết

Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Đại học Thái Nguyên

22/03/2023 11:24:34 - Lượt xem: 215

Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Thái Nguyên

22/03/2023 11:20:59 - Lượt xem: 364

Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

03/01/2023 10:18:08 - Lượt xem: 211

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Chi tiết

Quy định tạm thời về nhiệm vụ, quyền hạn của ĐHTN và các đơn vị thành viên trong tuyển sinh và quản lý đào tạo trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp

03/01/2023 10:15:10 - Lượt xem: 223

Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc ban hành Quy định tạm thời về nhiệm vụ, quyền hạn của ĐHTN và các đơn vị thành viên trong tuyển sinh và quản lý đào tạo trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp

Chi tiết

Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học, xét chuyển vào học trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đối với học sinh dự bị đại học

03/01/2023 10:04:24 - Lượt xem: 212

Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học, xét chuyển vào học trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đối với học sinh dự bị đại học

Chi tiết