Thứ 4, ngày 17/04/2024

Quy định Tổ chức bảo vệ đề cương và bảo vệ tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến

03/01/2023 14:11:17 - Lượt xem: 200

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Quy định Tổ chức bảo vệ đề cương và bảo vệ tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến

Chi tiết

Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo trực tuyến của Đại học Thái Nguyên

03/01/2023 14:04:41 - Lượt xem: 270

Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về tổ chức và quản lý đào tạo trực tuyến

Chi tiết