Thứ 4, ngày 18/10/2017

Quyết định thi KTHP lý thuyết

10/08/2017 15:46:45 - Lượt xem: 63

Quyết định thi KTHP lý thuyết

Chi tiết

Quy chế đào tạo Chuyên khoa cấp I

10/08/2017 15:44:48 - Lượt xem: 36

Quy chế đào tạo Chuyên khoa cấp I

Chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHUYÊN KHOA I CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH BỔ SUNG NĂM 2017

20/07/2017 09:00:23 - Lượt xem: 91

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC BỔ SUNG NĂM 2017

Chi tiết

Quyết định ban hành, khung chương trình và chương trình chi tiết chuyên ngành CKI Nhi

20/04/2017 15:17:18 - Lượt xem: 76

Quyết định ban hành khung chương trình đào tạo CKI Nhi và khung chương trình kèm theo

Chi tiết