Thứ 3, ngày 28/06/2022

Quyết định thi KTHP lý thuyết

10/08/2017 15:46:45 - Lượt xem: 689

Quyết định thi KTHP lý thuyết

Chi tiết

Quy chế đào tạo Chuyên khoa cấp I

10/08/2017 15:44:48 - Lượt xem: 735

Quy chế đào tạo Chuyên khoa cấp I

Chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHUYÊN KHOA I CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH BỔ SUNG NĂM 2017

20/07/2017 09:00:23 - Lượt xem: 653

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC BỔ SUNG NĂM 2017

Chi tiết

Quyết định ban hành, khung chương trình và chương trình chi tiết chuyên ngành CKI Nhi

20/04/2017 15:17:18 - Lượt xem: 620

Quyết định ban hành khung chương trình đào tạo CKI Nhi và khung chương trình kèm theo

Chi tiết