Quyết định ban hành khung chương trình Tiến sĩ chuyên ngành Nội tiêu hóa và khung chương trình kèm theo