Quyết định ban hành khung chương trình Tiến sĩ chuyên ngành Nhi khoa và khung chương trình kèm theo